Skip to main content

Súťaž NAJ kniha Nitrianskeho samosprávneho kraja 2023

HLASOVANIE PREBIEHA OD 1. 6. 2024 DO 31. 8. 2024

Hlasujte tu: https://lnk.sk/lci5

 

História súťaže

Súťaže obsahovo či graficky najhodnotnejších kníh vydaných za určité obdobie na Slovensku majú svoju opodstatnenie. Poukazujú na to naj, čo v istom období vyšlo na slovenskej literárnej scéne. Obdobné súťaže súčasne širokej verejnosti približujú a propagujú umeleckú či odbornú prácu nielen regionálnych autorov.

V nitrianskom regióne v ostatnom období takýto typ súťaže chýbal. V roku 2023 sa Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre po vzore viacerých regiónov, respektíve krajov Slovenska rozhodla vyplniť túto medzeru. Pri príležitosti 100. výročia 1. verejnej knižnice Nitry sme usporiadali súťaž NAJ kniha okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Šlo výlučne o okresy, ktoré patria do priamej metodickej pôsobnosti Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. 

Mohlo by vás zaujímať: Súťaž NAJ kniha okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce

Už vtedy však bolo našou ambíciou v súťaži pokračovať. Vďaka podpore zriaďovateľa zapojených regionálnych knižníc, ktorým je Nitriansky samosprávny kraj, sa nám to podarilo.

 

Organizátori súťaže

Nitriansky samosprávny kraj,

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
v spolupráci
s Knižnicou Antona Bernoláka v Nových Zámkoch,
Knižnicou Józsefa Szinnyeiho v Komárne,
Tekovskou knižnicou v Leviciach
a Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch

vyhlasujú súťaž

NAJ kniha Nitrianskeho samosprávneho kraja 2023

 

Zámer súťaže

Zámerom projektu je podpora prezentácie literárnej tvorby regionálnych autorov a autorov, ktorých tvorba je regionálne (obrazom, slovom alebo ich kombináciou) spätá s Nitrianskym krajom. Cieľom projektu je na úrovni kraja vytvoriť čitateľsky pútavú súťaž o najlepšie knihy vydané za určité obdobie.

Súťaž by mala viesť k motivácii autorov a autoriek ku kvalitnej literárnej tvorbe a ich ďalšiemu profesionálnemu rastu. Projektom chceme zvýšiť povedomie o autoroch nominovaných literárnych diel.

Zároveň chceme prilákať pozornosť čitateľskej aj nečitateľskej verejnosti, viesť ľudí k čítaniu a cez ich zvýšený záujem prispieť k podpore čitateľskej kultúry a rozvoju emocionálnej a intelektuálnej stránky človeka.

Projekt slúži na vytvorenie potenciálneho priestoru na organizovanie besied, diskusií, workshopov a iných aktivít komunitného/skupinového charakteru v prostredí knižníc, a tým zároveň na zvýšenie návštevnosti knižníc.

Z pohľadu zapojenia viacerých aktérov súťaž poskytuje priestor na vytvorenie a posilnenie vzájomných partnerstiev a spoluprác na poli prínosu knižníc a knižného priemyslu pre spoločnosť.

Podmienkou je, aby vybrané knižné tituly boli vydané v roku 2023 a tiež, aby boli tematicky alebo osobou autora spojené s regiónom.

 

Dôležité dátumy

Možnosť nominovať knižné tituly: 1. 5. 2024 – 31. 5. 2024,
priebeh online hlasovania: 1. 6. 2024 – 31. 8. 2024,
vyhlásenie víťazov vecných cien: do 15. 9. 2024,
vyhlásenie výsledkov: september 2024.

Ak verejnosti nejaká kniha vo výbere (zoznam nižšie) chýba, môže ju dodatočne nominovať prostredníctvom NOMINAČNÉHO LISTU. Podmienkou je, aby bola vydaná v uvedenom roku a bola spätá s Nitrianskym samosprávnym krajom, samozrejmosťou je pridelenie čísla ISBN.

O naj knihe je možné hlasovať prostredníctvom ONLINE HLASOVANIA. Každý hlasujúci môže hlasovať iba jeden raz výberom jednej knihy zo zoznamu.

Zanechaním svojho mena, priezviska a e-mailového kontaktu sa hlasujúci v období určenom na online hlasovanie zároveň zapoja do súťaže o vecné ceny. Z hlasujúcich vyžrebujeme 3 výhercov vecných cien.

 

Podmienky súťaže

Podmienky súťaže Naj kniha Nitrianskeho samosprávneho kraja 2023

 

Predkladatelia nominovaných kníh

Knižnice, čitateľská verejnosť, autori, ilustrátori, vydavatelia, redaktori.

 

Nominované knihy

Výberom z fondov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne,
Tekovskej knižnice v Leviciach, Tribečskej knižnice v Topoľčanoch a verejnosťou boli nominované tieto knihy:

 

Kategória - beletria:

 • Eva Hrašková: Hra s ilúziami
 • Katarína Kuniková: Letušky
 • Jozef Rábek: Kamiónom po Európe za socializmu
 • Beatrix Zaťková: Sladkosť madeirského vína
 • Pavol Stanislav: Splývanie s časom
 • Beatrix Zaťková: Vianoce na Madeire
 • Peter Šloser: Profesori zločinu
 • Filip Németh: Žitava
 • Lajos Kassák: Ja som Lajos Kassák
 • Tímea Pénzes: Megnyúlások
 • Mária Meleg: Gestenyelevél
 • Dušan Dušek: Deti v daždi
 • Bibiana Buchelová: Amplitúda
 • Gábor Motesiczky: A remény labirintusa
 • Gábor Motesiczky: Fricskázó
 • Gábor Motesiczky: Álomörvények mólóján 
 • János Vajda: Gondolatok
 • Ivan Habaj: Dolniaci
 • Károly Fellinger: Hétpecsétes szabadulás
 • Gyula Nyers: Az élményelemekre ráülni tilos! 
 • István Z. Németh: Éjszaka a szaunában
 • Sándor Gál: Az időtlenség dialektikája 
 • Jozef Miklovič: Všetko zlato pre Anežku
 • Majka Danihelová: Zlodej tulipánu
 • Literárny klub v Leviciach: Tu žijeme 8
 • Iveta Klemanová: Búrka

 

Kategória - literatúra pre deti a mládež:

 • Beáta Thiam: E(a)ko na to?
 • K. Ploig: Irgur. Tajomstvo veže
 • Drahomíra Pechočiaková: Srdce hory
 • Simona Kutišová: Fantóm internetu
 • Pál Száraz: Nyuszi és barátai
 • David Dolenský: Erdőjáró Rúfusz 
 • Lukáš Cabala: Jeseň v lese
 • Balla Margit, Gabi Baracsi: A kalóz és a kapitány
 • Fellinger Károly, Lukács Hajnalka: Kilátok a fejemből
 • Eliška Tamaškovičová: Kocúr nie je sliepka
 • David Hamran: Nerozprávky pre deti

 

Kategória - odborná literatúra:

 • Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. (zostavovateľ Daniel Magula): Almanach 75
 • Marián Liščák, Viliam Judák: Bystrická dolina v dobe Karola Brančíka
 • Viliam Judák, Róbert Letz, Peter Žeňuch: Cyrilo-metodská tradícia ako základný prvok náboženskej a národnej identity Slovákov
 • Kristián Václav, Daniel Molnár: Futbal v okrese Galanta
 • Ján Trungel: Historický zošit. Vráble 2
 • Viliam Judák (ilustroval Ondrej Zimka): Na ceste k Jezuliatku: vreckový sprievodca Adventom a Vianocami
 • Ján Lilko: Povrchové úpravy v priemyselných podnikoch
 • Zuzana Kopecká (editorka), Hedviga M. Gutierrez (ilustrácie): Storočná cesta Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre
 • Róbert Letz, Viliam Judák a kol.: Svoradov : dejiny katolíckeho internátu v 20. storočí
 • Zuzana Mičúchová (zostavovateľka): Výberová článková bibliografia : k 100. výročiu založenia Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre
 • Martin Kmeť, Martin Sipták, Renáta Kolenčíková: Čarovné Topoľčany a okolie
 • Bacsó, Péter-Gulyás, Ágnes-Kerekes, Andrea-Németh, Anita-Takács, Krisztina-Ugrik, Angelika. A párkányi régió kincsei – helyi értékek nyomában a három folyó vidékén
 • Mihály Bara: A Tardoskeddi Sport Club 100 éve – 100 rokov Športového Klubu Tvrdošovce
 • Nikoletta Szalma: Szalma, Nikoletta. Erre varrjál gombot! : ötletgombolyag Vidu műhelyéből : január/június. II. diel.
 • Nikoletta Szalma: Namotaj sa! : klbko nápadov z dielne Vidu
 • Alexander Sándor Strba: Novozámocké pamätihodnosti : sochy a pamätné tabule vo verejnom priestore
 • Julianna Kremmer: Ebed
 • Helena Markusková: Rokkó Juhász - Kozmonomád=Cosmonomad
 • Martin Šugár: Francúzska a nizozemská grafika do roku 1900
 • Imrich Szabó: Krajina srdca : história poľnohospodárstva v Palárikove
 • Štefan Kürti: Hviezda obloha, moja vášeň
 • Milan Ukrop: Dudinský príbeh
 • Milan Ukrop: Hodnoty predkov zachováme = Őseink értékeit megőrizzük 
 • Sándor Király, Müller Péter, Valkó Ildikó, Pölhös Margaréta, Vincze László, Mésáros Lajos ; Lajos Mészáros: Hol sírjaik domborulnak... : Neves személyiségek sírhelyei és emlékművek a lévai temetőkben 
 • Milan Ukrop: Poklady dudinského okolia
 • Milan Ukrop: Storočnica demandického hasičstva 1923 - 2023
 • Tomáš Sitár: Osídlenie Komárňanskej stolice v stredoveku
 • Ildikó Bajcsi: Nemzethűség és őrségváltás : a komáromi és környékbbeli zsidóság jogfosztása (1938 - 1944)
 • Jozef Černek, Eva Dénesová, Ľudovít Gráfel: Legendy Komárna: kniha historických pamiatok, legiend, povestí, osobností, príbehov a zaujímavostí
 • Steve Mason ; Szabadi István: Josephus és az Újszövetség 
 • Marta Rajková: Cestuj srdcom : 9 krajín Ázie s blond vlasmi a batohom na chrbte
 • Lajos Ódor ; Erika Vályi Horváth: Mindentudók kézikönyve - Így lehetsz te is géniusz : Nikinek és Ádámnak
 • László Zsákovics, Tibor Kopócs: 21 kánon zenei alappal : szlovákiai magyar költők verseire
 • Anton Rusina: Pre boha som dôležitý